Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Aνακοίνωση για ημερολόγιο έτους 2017 – ετήσιες δηλώσεις 2016

Aνακοίνωση για ημερολόγιο έτους 2017 – ετήσιες δηλώσεις 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προκειμένου να εκδοθεί το νέο ημερολόγιο του Δ.Σ.Κ. έτους 2017 με τα πλήρη στοιχεία των μελών του, παρακαλείται κάθε μέλος του Δ.Σ.Κ., το οποίο έχει προβεί σε  αλλαγή των προσωπικών  του στοιχείων (τηλέφωνο, διεύθυνση γραφείου, email κλπ)  να το γνωστοποιήσει στη γραμματεία του Συλλόγου έως και την 30η Απριλίου 2016.

Επίσης, υπενθυμίζεται στους συναδέλφους ότι η υποβολή της ετήσιας δήλωσης κατ’ άρθρο 30 του «Κώδικα Δικηγόρων – Ν.4194/2013» είναι υποχρεωτική εφόσον επήλθε μεταβολή στα στοιχεία, καταστάσεις και ιδιότητες που δηλώθηκαν το αμέσως προηγούμενο έτος (άρθρο 30 παρ. 1 και 2 Κώδικα Δικηγόρων). Επομένως, όποιος συνάδελφος έχει κάποια μεταβολή σε στοιχεία, καταστάσεις και ιδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο ως άνω άρθρο του Κώδικα Δικηγόρων, και δεν έχει υποβάλει την ετήσια δήλωση έτους 2016 καλείται να υποβάλει αυτήν άμεσα.

Υπόδειγμα της ετήσια δήλωσης 2016 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Κ. στη στήλη «Χρήσιμα».

Κοζάνη, 08/03/2016

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ