Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση για εκλογική αποζημίωση – Τράπεζα Πειραιώς

Ανακοίνωση για εκλογική αποζημίωση – Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. θα καταβάλλει το ποσό της εκλογικής αποζημίωσης στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους που έχουν διοριστεί ΕΚΤΟΣ της Π.Ε. Κοζάνης, από σήμερα Παρασκευή 11-9-2015 έως και την Τρίτη 29-9-2015 σε οποιοδήποτε υποκατάστημά της. Η σχετική διαδικασία πληρωμής περιγράφεται στην υπουργική απόφαση με αριθμό 31393, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1929/9-9-2015 κι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Κ. (άρθρα 7 και 8).

Από το Δ.Σ.