Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

4η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων”.

4η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων”.
Αξιότιμοι κύριοι/ες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 26/10/2021 εκδόθηκε η 4η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», με αρ. πρωτ. 5673.

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση ωφελούμενοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία της Δράσης έχει απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης.

Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 12:00, αντί για την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 17:00.

Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.

Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης αλλαγές σχετικά με την προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, καθώς και αλλαγές στο αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

Παρακαλούμε όπως δείτε αναλυτικά τις αλλαγές και την εξειδίκευσή τους στην τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόκλησης πατώντας στο παρακάτω link:

https://efepae.gr/files4users/files/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%99/6%CE%A89%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%9437%204%CE%97%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%99(1).pdf

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, σύμφωνα με την Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το επενδυτικό σας σχέδιο.

ΕΦΕΠΑΕ

[email protected]

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 69 85 210 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή

 9.00 π.μ έως 5.00 μ.μ.  

www.efepae.gr

Σεβαστουπόλεως 80, ΤΚ 11526 Αθήνα

—-

ΕΠΑνΕΚ

[email protected]

Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού του ΕΠΑνΕΚ

Τηλεφωνικό Κέντρο

801 11 36300

από Δευτέρα έως και Παρασκευή

 9.00 π.μ έως 4.30 μ.μ.

www.antagonistikotita.gr

Δραγατσανίου 8, Πλατεία Κλαυθμώνος