Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Το από 07/12/2020 έγγραφο της κ. Εισαγγελέως του Πρωτοδικείου Κοζάνης για τις ποινικές υποθέσεις του Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά το χρονικό διάστημα από 07/12/2020 έως και 14/12/2020 (ώρα 06:00 – συνημμένο έγγραφο).

Το από 07/12/2020 έγγραφο της κ. Εισαγγελέως του Πρωτοδικείου Κοζάνης για τις ποινικές υποθέσεις του Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά το χρονικό διάστημα από 07/12/2020 έως και 14/12/2020 (ώρα 06:00 – συνημμένο έγγραφο).