Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΝΣΚ: Επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ που δεν χρησιμοποιήθηκαν

ΝΣΚ: Επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ που δεν χρησιμοποιήθηκαν