Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Κώδικας δεοντολογίας για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων οφειλών (συνημ)