Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Υποχρεώσεις Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλακών σύμφωνα με το άρθρο αρθρο 2 παρ. 6 εδ. γ’ Ν. 2308/1995