Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΦΕΚ νέας βάσης υπολογισμού εισφορών Ε.Φ.Κ.Α. – Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όσον αφορά στους ανεξάρτητα απασχολούμενους (συνημ)