Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εγκύκλιος – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 (συνημ)

Εγκύκλιος – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 (συνημ)