Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση Δικαστηρίου ΕΕ για την επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες (συνημ)

Απόφαση Δικαστηρίου ΕΕ για την επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες (συνημ)